KIT THỬ NGHIỆM

Tâm Đức chuyên cung cấp các thiết bị và các sinh phẩm phân tích nhanh các chỉ tiêu vi sinh, độc tố nấm, chỉ số ATP, các dư lượng thuốc kích thích tăng trưởng, thuốc kháng sinh...
ZearalaTest WB
Mã:
Còn hàng
ZearalaTest
Mã:
Còn hàng
T-2test HPLC
Mã:
Còn hàng
OchraTest WB
Mã:
Còn hàng
OchraTest
Mã:
Còn hàng
Soya Detection Kit
Mã: R 302 61
Còn hàng
Peanut Detection Kit
Mã: R 302 63
Còn hàng
Hazelnut Detection Kit
Mã: R 302 62
Còn hàng
Gluten Detection Kit
Mã: R 302 64
Còn hàng
Kit xét nghiệm nhanh Gluten
Mã: ALF-GL
Còn hàng

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn sản phẩm

0932.888.518