Kit phát hiện glucose và lactose - SpotCheck Plus

Kit phát hiện glucose và lactose - SpotCheck Plus
Mã sản phẩm: GL100
Đặc tính kỹ thuật: SpotCheck Plus
Đánh giá:
4.67/5 trong 3 lượt 

Nhà sản xuất Hygiena

SpotCheck Plus là gì?

SpotCheck Plus phát hiện sự hiện diện của glucose và lactose trên bề mặt. Chỉ cần lau một bề mặt, nhả thuốc thử và nếu có bất kỳ dư lượng nào chứa glucose hoặc lactose thì thuốc thử sẽ chuyển sang màu xanh, cho thấy vệ sinh bề mặt kém. Sự hiện diện ô nhiễm hơn, sự thay đổi màu càng nhanh và màu càng đậm. SpotCheck Plus ngay lập tức xác nhận vệ sinh bề mặt, cho phép thực hiện hành động khắc phục ngay lập tức nếu cần. Nếu nó chuyển sang màu xanh thì nó không sạch.

Ưu điểm của SpotCheck Plus

- Kết quả sau 60 giây
- Dễ dàng giải thích yêu cầu đào tạo tối thiểu
- Kiểm tra thay đổi màu tất cả trong một - không yêu cầu thiết bị đo đạc
- Cách nhanh chóng và dễ dàng để theo dõi chương trình HACCP / SSOP
- Chi phí hiệu quả
- Kết quả tức thì cho phép hành động khắc phục ngay lập tức

Hướng dẫn sử dụng nhanh SpotCheck Plus


/spotcheck-plus

download Download Brochure

 

Kiểm tra độ sạch bề mặt