E. coli and Shigella Detection Kit

E. coli and Shigella Detection Kit
Mã sản phẩm: R 300 09
Đặc tính kỹ thuật: E. coli and Shigella Detection Kit
Đánh giá:
4.67/5 trong 3 lượt 

Giải pháp kiểm tra vi khuẩn E. coli và Shigella

Nhà sản xuất BIOTECON

1.Sơ lược về độc vi khuẩn E. coli và Shigella: 

Shigella spp. và Escherichia coli gây bệnh là vi khuẩn Gram âm, vi khuẩn anaerobe thuộc chi Shigella, trong họ Enterobacteriaceae . Shigella spp. gây ra một loạt các bệnh bao gồm bệnh lỵ trực khuẩn (shigellosis), một bệnh đặc trưng bởi sự phá hủy niêm mạc đại tràng gây ra khi xâm nhập vi khuẩn . Mặc dù Shigella được chia thành bốn loài ( S . Dysenteriae, S. flexneri, S. boydii, S. sonnei ) tách ra từ gây bệnh E. coli được dựa trên ưu tiên lịch sử.Lâm sàng và chẩn đoán, Shigella spp. tương tự như E. coli enteroinvasive (EIEC), chia sẻ nhiều yếu tố độc lực và đặc điểm sinh hóa giống nhau . Shigella dysenteriae được coi là độc lực nhất, và có thể sản xuất ra độc tố mạnh Shytatoxin, liên quan chặt chẽ với Stx1 trong E. coli gây bệnh bao gồm một nhóm các chủng huyết thanh liên quan đến bệnh đường ruột và các bệnh ngoài đường nghiêm trọng ở người. Chúng kết hợp một tập hợp các yếu tố độc lực được sử dụng để tách chúng thành sáu nhóm (enteropathogenic: EPEC, enterotoxigenic: ETEC, enteroaggregative: EAggEC, enteroinvasive: EIEC, enterohaemorrhagic: EHEC và diffusely adherent: DAEC). Một trong những nhóm nguy hiểm nhất của họ là EHEC do các yếu tố độc lực tạo ra độc tố Shiga (Stx), có thể dẫn đến hội chứng urê huyết tán huyết. Phần lớn các gen mã hóa cho các yếu tố độc lực trong E. coli được mã hóa trong các yếu tố di truyền di truyền, và sự khác biệt giữa các chủng không gây bệnh và gây bệnh chủ yếu là kết quả của việc kết hợp hoặc mất các yếu tố này.

 

2.Giới thiệu về phương pháp E. coli and Shigella Detection Kit:

Kit xét nghiệm E. coli and Shigella phát hiện các loài E. coli quan trọng và chi Shigella, một nhóm vi khuẩn Gram âm, vi khuẩn kỵ khí, vi khuẩn hình que trong họ Enterobacteriaceae. Shigella có thể gây ra bệnh tiêu chảy nặng  hoặc kiết lỵ.
download Download Brochure

Kit phát hiện vi sinh gây bệnh

STEC Identification LyoKit
Mã: R 602 12
Còn hàng
STEC Screening LyoKit
Mã: R 602 11
Còn hàng
Kit định lượng Campylobacter
Mã: R 302 05
Còn hàng
Kit phát hiện Campylobacter
Mã: R 310 05
Còn hàng