Kiểm nghiệm sản phẩm

Công ty Tâm Đức cung cấp dịch vụ Kiểm nghiệm sản phẩm
Dịch vụ Kiểm nghiệm chất lượng bao bì dụng cụ nhựa tổng hợp, nhựa PolyCarbonat (PC) tại Hồ Chí Minh
Công ty Tâm Đức tư vấn miễn phí Kiểm nghiệm chất lượng bao bì dụng cụ nhựa tổng hợp, nhựa PolyCarbonat (PC) tại Hồ Chí Minh
 Dịch vụ Kiểm nghiệm thực phẩm
Kiểm nghiệm thực phẩm là một hình thức kiểm soát chất lượng sản phẩm thực phẩm, đánh giá chất lượng của sản phẩm. Việc kiểm nghiệm sản phẩm thực phẩm phải tuân theo Luật an toàn thực phẩm do Quốc hội ban hành theo Nghị quyết số 51/2001/QH10.

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn sản phẩm

0845.68.11.88