Giấy chứng nhận an toàn phẩm

Công ty Tâm Đức tư vấn miễn phí các thủ tục cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm tại thành phố Hồ Chí Minh và trên cả nước
Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất Thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại TpHCM
Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2019, các cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe phải áp dụng Thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Công ty Tâm Đức tư vấn MIỄN PHÍ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất Thực phẩm bảo vệ sức khỏe và cung cấp dịch vụ đăng ký cấp Giấy chứng nhận Thực hành sản xuất tốt (GMP).
Tư vấn giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm tại TP. HCM
Công ty Tâm Đức cung cấp dịch vụ tư vấn, hướng dẫn thủ tục đăng ký giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện Vệ sinh an toàn thực phẩm tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn sản phẩm

0932.888.518