Test Aflatoxin M1 - Afla M1-V

Test Aflatoxin M1 - Afla M1-V
Đánh giá:
4.67/5 trong 3 lượt 
 

Giới thiệu về Afla M1-V

Aflatoxin M1 là sản phẩm phụ trao đổi chất được tạo ra khi bò ăn thức ăn có chứa aflatoxin B1. Aflatoxin M1 là chất gây ung thư nhóm 2B (có thể xảy ra) theo Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC). Thử nghiệm dải định lượng Afla M1-VHS của VICAM trả lời một trong những thách thức về an toàn thực phẩm khó khăn nhất hiện nay với thử nghiệm dòng chảy mới, thân thiện với người dùng cho aflatoxin M1 trong các sản phẩm sữa — cung cấp kết quả chính xác chỉ trong vài phút.

Ưu điểm của Afla M1-V

- Kiểm tra nhanh: Kết quả trong 10 phút
- Đơn giản: Không yêu cầu đào tạo đặc biệt
- Nhạy cảm: Giới hạn phát hiện ở mức 25 ppt
- Thuận tiện: Dễ dàng thực hiện tại chỗ hoặc trong phòng thí nghiệm
- Bền: Thời hạn sử dụng lâu
- Chính xác: Dữ liệu thời gian thực có thể được in hoặc chuyển sang bảng tính

Phân tích nhanh độc tố nấm

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn sản phẩm

0932.888.518