Test Aflatoxin M1 - Afla M1-V

Test Aflatoxin M1 - Afla M1-V
Mã sản phẩm: 176004148
Đặc tính kỹ thuật: Khoảng phát hiện: >25 ppt
Đánh giá:
4.67/5 trong 3 lượt 
Xét nghiệm nhanh Aflatoxin M1

Nhà sản xuất VICAM

Giới thiệu về Afla M1-V

Aflatoxin M1 là sản phẩm phụ trao đổi chất được tạo ra khi bò ăn thức ăn có chứa aflatoxin B1. Aflatoxin M1 là chất gây ung thư nhóm 2B (có thể xảy ra) theo Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC). Thử nghiệm dải định lượng Afla M1-VHS của VICAM trả lời một trong những thách thức về an toàn thực phẩm khó khăn nhất hiện nay với thử nghiệm dòng chảy mới, thân thiện với người dùng cho aflatoxin M1 trong các sản phẩm sữa — cung cấp kết quả chính xác chỉ trong vài phút.

Ưu điểm của Afla M1-V

- Kiểm tra nhanh: Kết quả trong 10 phút
- Đơn giản: Không yêu cầu đào tạo đặc biệt
- Nhạy cảm: Giới hạn phát hiện ở mức 25 ppt
- Thuận tiện: Dễ dàng thực hiện tại chỗ hoặc trong phòng thí nghiệm
- Bền: Thời hạn sử dụng lâu
- Chính xác: Dữ liệu thời gian thực có thể được in hoặc chuyển sang bảng tính

Aflatoxin testing

Test aflatoxin: Afla-V
Mã: 176002071
Còn hàng
Test Aflatoxin - AflaTest WB
Mã: G1024
Còn hàng
Afla M1 HPLC
Mã: G1047 / G1043 / G1039
Còn hàng
Afla M1 FL
Mã:
Còn hàng
Test Aflatoxin - AflaCheck
Mã: 100000173
Còn hàng
Test Aflatoxin - AflaOchra HPLC
Mã: G1017 / G1056
Còn hàng